Podstawy kreatora stron internetowych WebWave

Panel edycji tekstu WYSIWYG

W tej części poradnika przedstawimy w dokładny sposób wszystkie opcje panelu edycji tekstu działającego na zasadzie What You See Is What You Get (w skrócie WYSIWYG) co w wolnym tłumaczeniu znaczy "otrzymujesz to co widzisz". Żeby wywołać panel edycji tekstu wystarczy kliknąć w dowolne pole tekstowe w kreatorze stron www WebWave CMS.

 

 

1. Czcionka

2. Rozmiar czcionki

3. Wysokość linii

4. Kolor tekstu i tła

5. Style czcionek

6. Style blokowe

7. Wyrównanie tekstu

8. Listy i wcięcia

9. Linki

10. Wstawianie elementów

11. Usuwanie formatowania

12. Pokaż bloki

13. Szablony

14. Źródło dokumentu

15. Zaawnasowane style czcionek

16. Biblioteka mediów

 

 

1. Czcionka

 

W tym miejscu można wybrać czcionkę, której chcemy użyć w pisanym przez nas tekście. Żeby zmienić czcionkę już napisanego tekstu najpierw należy go zaznaczyć i dopiero potem wybrać czcionkę z listy. Nowa czcionka zostanie zastosowana dla całego akapitu. Lista czcionek jest domyślnie krótka ale można ją rozszerzyć o dowolną czcionkę pobraną z Google Fonts. Instrukcja jak to zrobić znajduje się tutaj.

 

 

2. Rozmiar tekstu

 

W tym miejscu można wybrać rozmiar czcionki, której używamy w pisanym przez nas tekście. Żeby zmienić rozmiar czcionki tekstu już napisanego najpierw należy go zaznaczyć i dopiero potem wybrać nowy rozmiar z listy. Rozmiar zostanie zastosowany dla całego akapitu.

 

 

3. Wysokość linii

 

W tym miejscu można wybrać jak duże mają być odstępy pomiędzy poszczególnymi liniami tekstu. Wysokość linii zostanie zastosowana dla całego akapitu.

 

 

4. Kolor tekstu i tła

 

Tutaj można wybrać kolor samego tekstu jak i jego tła.

 

 

5. Style czcionek

 

W tym miejscu można wybrać jeden z czterech podstawowych styli czcionek: pogrubienie, kursywa, podkreślenie oraz przekreślenie.

 

 

6. Style blokowe

 

Pozwala na wybór spośród styli blokowych. Style te można dostosować klikając w wysuwane menu "Style tekstu" po prawej stronie ekranu. Wystarczy kliknąć interesujący nas styl, dokonać jego edycji, aby cały tekst na stronie oznaczony wybranym stylem został zaktualizowany.

 

 

7. Wyrównanie tekstu

 

W tym miejscu można wybrać sposób wyrównywania tekstu: do lewej, wyśrodkowanie, do prawej oraz justowanie.

 

 

8. Listy i wcięcia

 

W tym miejscu można stworzyć listy numerowane lub wypunktowane. Przy tworzeniu takich list wciśnięcie klawisza "Enter" powoduje automatyczne stworzenie kolejnego punktu, linię niżej. Jeśli dalszy tekst chcesz pisać już normalnie, bez tworzenia listy, wystarczy klawisz "Enter" nacisnąć dwa razy.

 

 

9. Linki

 

W tym miejscu można tworzyć odnośniki (linki) prowadzące do dowolnego miejsca na naszej stronie lub w internecie.

 

 

 • Zwykłe linki

 

Żeby dodać zwykły link należy zaznaczyć tekst a następnie kliknąć ikonę "wstaw/edytuj odnośnik". To ta pierwsza w boxie oznaczoym numerem 9 na grafice poglądowej edytora tekstu. W oknie, które się pojawi można dostosować link. W większosci wypadków wystarczy wkleić adres URL i gotowe. W razie potrzeby jednak możemy edytować zaawansowane opcje odnośnika:

 

 • Typ odnośnika

 

- Adres URL - link do dowolnego adresu URL.
- Odnośnik wewnątrz strony (kotwica) - dokładnie opisany tutaj. 
- Adres e-mail - po kliknięciu takiego odnośnika otwiera się program pocztowy z wiadomością zaadresowaną do dowolnego odbiorcy, którego e-mail podaliśmy. Można również dostosować domyślny tytuł i treść wiadomości, która utworzy się po kliknięciu w taki link.

 

 • Obiekt docelowy

 

- <nie ustawiono> - link otworzy się zgodnie z domyślnymi ustawieniami przeglądarki.

- <ramka> - link który otworzy się w danej ramce "iframe" utworzonej na naszej stronie.

- Nowe okno (_blank) - link zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki.

- Okno najwyżej w hierarchii (_top) - link otworzy się w głownym oknie, usuwane są wszelkie ramki "iframe".

- To samo okno (_self) - link otworzy się w tym samym oknie.

- Okno nadrzędne (_parent) - link otworzy się w oknie nadrzędnym.

 

 

 • Linki wewnętrzne - "kotwice"

 

Link wewnętrzny, inaczej mówiąc "kotwica" działa w taki sposób jak linki z listy numerowanej na górze tego artykułu. Kliknięcie linka powoduje przejście widoku do konkretnego miejsca na stronie. Jest to niezwykle przydatne jeśli strona jest długa i/lub ma dużo tekstu. Żeby wykonać kotwicę należy ustawić kursor w miejscu, do którego kotwica ma kierować po czym kliknąć ikonę flagi w boxie numer 9. W okienku, które się pojawi należy podać nazwę kotwicy. Po kliknięciu "OK" w treści pojawi się ikonka czerwonej flagi (nie bedzie widoczna po opublikowaniu strony), do której to właśnie będzie kierował link wewnętrzny. Kolejnym krokiem jest dodanie linku do elementu, który chcemy żeby przenosił do kotwicy. W tym celu zaznaczamy dany tekst, klikamy link (pierwsza ikona w boxie 9) i wybieramy "Odnośnik wewnętrzny strony (kotwica)". Z listy rozwijanej "Wg nazwy" wybieramy nazwę kotwicy, którą utworzyliśmy. Klikamy ok i gotowe.

 

Usunąć linka można poprzez kliknięcie ikony "usuń odnośnik" w tym samym boxie. 

 

 

10. Wstawianie elementów

 

W tym boxie możemy wybrać spośród elementów, które można wstawić do tekstu:

 

 • Obrazek - pozwala dodać do tekstu obrazek z biblioteki mediów.
 • Youtube - pozwala na umieszczenie w tekście filmu z YT oraz dostosować sposób jego wyświetlania.
 • Tabela - pozwala wstawić dostosowaną przez siebie tabelę do tekstu.
 • Wstaw poziomą linię - pozwala umieścić poziomą linię w tekście.
 • Wstaw znak specjalny - pozwala na wstawienie znaku specjalnego z listy.

 

 

11. Usuwanie formatowania

 

Kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie wszelkiego formatowania tekstu przywracając domyślne ustawienia.

 

 

12. Pokaż bloki

 

Pozwala na wyświetlenie zastosowanych przez nas znaczników akapitów i nagłówków. Przydaje się to np. do łatweego znalezienia niechcianych "enterów", które łamią formatowanie tekstu w akapitach. Ułatwia też odnajdywanie różnego poziomu nagłówków, które trudno rozróżnić przez podobne formatowanie.

 

 

13. Szablony

 

Pozwala na wybranie jednego z dostępnych szablonów tekstu. Zaznaczenie opcji "Zastąp obecną zawartość" spowoduje dostosowanie napisanego już tekstu do wybranego szablonu.

 

 

14. Źródło dokumentu

 

Pozwala na wyświetlenie źródła dokumentu gdzie dowolnie można edytować HTML. Dla zaawansowanych.

 

 

15. Zaawansowane style czcionek

 

Tutaj można wybrać zaawansowane style czcionek:

 

 • Transform Text to Uppercase - po kliknięciu cały zaznaczony tekst zmienia się w pisany wielkimi literami.
 • Transform Text to Lowercase - po kliknięciu cały zaznaczony tekst zmienia się w pisany małymi literami.
 • Capitalize Text - po kliknięciu w zaznaczonym tekście każde słowo rozpoczęte zostanie od wielkiej litery.
 • Transform Text Switcher - pozwala na zmianę jednym kliknięciem tekstu Uppercase do Lowercase i na odwrót.

 

 

16. Biblioteka mediów

 

Przycisk który otwiera bibliotekę mediów. Więcej o niej przeczytać można tutaj.

Więcej o:

Podstawy WebWave CMS

KONTAKT

 

contact@webwavecms.com

 

+48 731 395 898

Ta strona została stworzona w WebWave CMS

Jak zrobić stronę internetową w kreatorze WebWave CMS - poradnik

PRODUKT

FIRMA

POMOC

KONTAKT

 

contact@webwavecms.com

 

+48 731 395 898

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Dowiedz się więcej.

kreatora stron www webwave logo
Powrót do spisu treści o kreatorze stron www WebWave CMS
WebWave CMS - logo

Zarejestruj

Zarejestruj